top of page
pict_default.png

Generelle betingelser
 

Der henvises til generelle betingelser for kalkulationsarbejde udført af medlemmer af VVS-Beregnernes Brancheforening, yderligere information kan hentes fra vvs-beregner.dk

 

Vor ansvar ved beregninger gør os ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tab, som følge af fejl og mangler i kalkulationer, med mindre det påvises beregneren har handlet uagtsomt og vor kunde ikke har eller burde have opdaget dette ved sin kontrolgennemgang.
 

Der må generelt i beregninger accepteres afvigelser fra kalkulation til færdigt monteret projekt.
 

Ved ændringer i projektet under udførelse, påregnes almindelig timeløn for ændringer.
 

Betalingsbetingelser aftales individuelt og fremgår af faktura.

Ikon-01.png
bottom of page